Příspěvky na pořízení

Je tomu dávno, kdy klesly šance získat příspěvky od státních institucí.

Zdravotní pojišťovny zrušily své příspěvky dnem 1.12.2011

Městské úřady předaly příspěvkovou agendu Úřadům práce. Zde se pochopitelně sledují nikoliv hlediska zdravotní, ale výhradně sociální. Způsob úhrady bývá nutno individuálně dohodnout.

Nadace a Nadační fondy přispívají v odůvodněných případech po individuálním projednání. Přiznanou částku obvykle fakturujeme přímo nadaci na základě „Darovací smlouvy“ nebo „Rozhodnutí o příspěvku“, a snižujeme o ni hodnotu doplatku. Větší šance získat příspěvek je u výrobků pro děti. I tak jim za to patří dík. Je smutné, že soukromoprávní subjekty musí suplovat práci státu

Špatná dostupnost finančních příspěvků nás velmi mrzí. Ceny našich výrobků nemohou být díky kusové výrobě srovnávány s cenami velkosériově šířených jízdních kol z Asie.

Tento nepoměr se snažíme vynahradit kvalitou výrobků, péčí o zákazníky, ochotným servisem, a dlouhodobou dostupností všech náhradních dílů.

Způsob platby

Platbu, ať již částečnou nebo v plné výši, rádi přijmeme při osobním převzetí výrobku v hotovosti. V provozovně není možno platit kartou. Pokud objednáváte dopravu, zajistíme ji naším smluvním dopravcem TOPTRANS. Řidič od Vás přijme dobírku při předání výrobku, doprava je v této částce již zahrnuta.

Další možností je platba předem na bankovní účet.